Mitgliedsvereine Südtirol

BZ03 Burggrafenamt

Giovanazzi Roland

I-39022 Algund

Weingartenstraße 7

Tel.: +39339/9379227

E-Mail: ebynaq.tvbinanmmv@tznvy.pbz

BZ04 Vinschau

Telser Walter

I-39023 Eyers

Mossburgstraße 45

Tel.: +39340/4735684

E-Mail: zznyybgu@lnubb.pbz

I-39057 Eppan

Maderneidstraße 2

Tel.: +39328/8335678

E-Mail: vasbcrgreroare@tznvy.pbz

BZ06 Überetsch

Meraner Erich

I-39057 Eppan

Turmbachweg 12

Tel.: +39347/9440332

E-Mail: yvkrevpu@ebyznvy.arg

BZ07 Eisacktal

Resch Albert

I-39053 Steiegg

Rosengartenstraße 32

Tel.: +393687835127

E-Mail: nyoreg.erfpu@ebyznvy.arg

BZ08 Unterland

Thaler Manuel

I-39053 Karneid

Gummer 128

Tel.: +39340/1773055

E-Mail: znahry.gunyre@ebyznvy.arg

I-39040 Lajen

Albions 128

Tel.: +39328/3347736

E-Mail: tehore.zngguvnf0039@tznvy.pbz